Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

forotexnikoΟλο και περισσότερο, οι συναλλαγές με το Δημόσιο στηρίζονται στο internet χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες. Οι περισσότερες συναλλαγές με το υπουργείο Οικονομικών γίνονται πλέον μέσω του συστήματος taxis.

Υποστηρίζουμε πλήρως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxis.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TAXIS
 
Περιοδικές (Φ2) - Εκκαθαριστικές (Φ1) δηλώσεις ΦΠΑ
 
Προσωρινές - Οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ (Ε7)
 
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Εταιριών ΟΕ, ΕΕ (Ε2, Ε3, Ε5) - ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ (Ε2, Ε3, Φ-01.010)
 
Φορολογική αναμόρφωση 
 
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
 
Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου
 
Εκδοση φορολογικής ενημερότητας
 
Υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών / προμηθευτών (Δ1, Δ2)
 
Δήλωση αλλαγής ΚΑΔ
 
Υποβολή δηλώσεων τελών και ειδικών φόρων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ
Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ
Μητρώα
 
Καταστάσεις προσωπικού
 
Αναγγελίες - Αιτήσεις ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ