• Αρχική
  • Μεταφορά εργαζομένων σε άλλη επιχείρηση

Μεταφορά εργαζομένων σε άλλη επιχείρηση

Μαζί με τη στήλη "Λογίζειν και Φορολογείν" εγκαινιάζουμε και μια ακόμη στήλη γύρω από εργατικά και νομικά θέματα.

metafora ergazomenon

Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα αφορά τη μεταφορά εργαζομένων από επιχείρηση η οποία διακόπτει τη λειτουργία της, σε νέα επιχείρηση υπό τον ίδιο εργοδότη ή μεταφορά εργαζομένων από επιχείρηση σε λειτουργία σε άλλη με διαφορετικούς εργοδότες.

Το φλέγον σημείο είναι τι γίνεται με τα δικαιώματα των εργαζομένων και ποια η συνήθης διαδικασία, το πρακτικό μέρος δηλαδή.

Πρώτην, γνωστοποίηση στον ΟΑΕΔ όπου καθίσταται γνωστή η μεταφορά των εργαζομένων από τη μία επιχείρηση στην άλλη, με τα πλήρη στοιχεία του προηγούμενου εργοδότη. Η επιβεβλημένη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού (γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας) εις το οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη δικαιώματα των εργαζομένων που μεταφέρονται από τη μία επιχείρηση στην άλλη, ως εγγράφου δεν είναι ανώτερα της πιθανής οικειοθελούς αποχωρήσεως και προσλήψεως στη συνέχεια στη νέα εταιρία. Στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται και θέμα διακοπής της εργασιακής σχέσεως (και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις εμταφοράς).

Δεύτερον, όσον αφορά το ΣΕΠΕ, εννοείται ότι ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία: Υποβολή πίνακα για νέα πρόσληψη στη νέα επιχείρηση, στην περίπτωση που αναγνωρίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα του μισθωτού όπως αυτά απορρέουν από προγενέστερη σύμβαση (αρχική ημερομηνία πρόσληψης). Το σχετικό γεγονός αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων, ενώ στο πεδίο της ημερομηνίας πρόσληψης του πίνακα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της νέας σύμβασης.

Οσον αφορά την αντιμετώπιση του ΙΚΑ (ΑΠΔ κλπ), η θέση μας είναι ότι μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς από την πρώτη εταιρία να καταβληθούν τα δεδουλευμένα και στη δεύτερη εταιρία η ύπαρξη του ιδιωτικού συμφωνητικού που θα αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα (άδεια, επίδομα αδείας, δώρο κλπ) καθώς και την αποζημίωση σε περίπτωση που ο εργοδότης καταγγείλει την παρούσα σύμβαση πριν από την πάροδο δύο (2) μηνών και αναγνώριση της προϋπηρεσίας η οποία άρχεται από την ημερομηνία πρόσληψης στην πρώτη εταιρία.


Αρθρο του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
Λογιστή - Φοροτεχνικού Α'  Τάξης
Πιστοποιημένου Ασφαλιστικού Συμβούλου