• Φοροτεχνικά

Φοροτεχνικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Οι συνεχείς μεταβολές των φορολογικών νομοσχεδίων απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και άμεση προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Οποιαδήποτε παρανόηση ή σύγχιση, μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

Στην SKT παρακολουθούμε προσεκτικά τις φορολογικές εξελίξεις. Αξιοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από το ευρύ δίκτυο συνεργατών μας και προετοιμαζόμαστε έγκαιρα για κάθε μεταβολή.

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

- Φοροτεχνικός έλεγχος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
- Σύνταξη πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων
- Φορολογική υποστήριξη επιχειρήσεων σε επίπεδο επιβλέψεως και συμβουλευτικό
- Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας
- Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων, προσωρινών και τακτικών
- Εκπροσώπηση εταιρίας ενώπιον υπηρεσιών του Δημοσίου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επενδύουμε στην προσωπική επαφή, για να κτίσουμε μαζί μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο για να κανονίσουμε μια συνάντηση γνωριμίας

ΤΗΛ. 210 5710 719