• Λογιστικά

Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Tο Λογιστήριο αποτελεί την καρδιά κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη μορφή της. Ενα σωστά οργανωμένο λογιστήριο εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των καθημερινών συναλλαγών και δημιουργεί τη βάση για υλοποίηση κάθε επιχειρηματικού σχεδίου. Αντίθετα, ένα λογιστήριο χωρίς σωστή λειτουργία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις συνδιαλλαγές με το Δημόσιο ή τους πελάτες και να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημιές και βλάβη στην εικόνα της εταιρίας σας.

Στο λογιστικό γραφείο SKT Accounting Cycle διαθέτουμε πολυετή εμπειρία, άριστη επιμόρφωση και σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που εγγυώνται ότι την απροβλημάτιστη απόδοση του Λογιστηρίου σας. Τηρούμε τα βιβλία σας στην έδρα μας ή στα γραφεία σας ανάλογα με τις ανάγκες σας, ενώ μπορούμε να αναλάβουμε και την εποπτεία του ήδη υπάρχοντος λογιστηρίου που διαθέτετε για να είστε σίγουροι για τη βέλτιστη αποδοτικότητά του.

Λογιστικές υπηρεσίες

- Συστάσεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις - Μεταβιβάσεις - Λύσεις - Εκκαθαρίσεις Εταιριών
- Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων (Β'-Γ' κατηγορίας) επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών (Προσωπική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, κλπ) στο γραφείο μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας
- Περιοδικές - Εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ
- Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ - Οριστική δήλωση ΦΜΥ
- Σύνταξη ισοζυγίων - ισολογισμού
- Δηλώσεις φόρου εισοδήματος
- Εργατικά - Υποβολή ΑΠΔ
- Ασφαλιστικά
- Θεωρήσεις βιβλίων - στοιχείων βάσει ΚΦΑΣ
- Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών
- Εκδοση φορολογικής - ασφαλιστικής ενημερότητας
- Φορολογική και εργατοασφαλιστική υποστήριξη ενώπιον Οργανισμών (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ) και Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επενδύουμε στην προσωπική επαφή, για να κτίσουμε μαζί μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο για να κανονίσουμε μια συνάντηση γνωριμίας

ΤΗΛ. 210 5710 719